Nạp Gas Điều Hòa Tại Hà Nội R22 R410 R32 Rõ Nguồn Gốc Xuất Sứ

Khi máy đủ gas, ống hút sẽ rét mướt sau khoảng chừng 20 phút sau Khi máy nén bắt đầu chạy. + Thợ bảo dưỡng, nạp gas điều hòa xuất hiện thời gian nhanh chóng chỉ với sau 20 phút gọi nhằm thực hiện đánh giá, góp bạn xử lý mọi yếu tố một cơ hội thời gian nhanh chóng, an toàn và đáng...

Byrd Rooney 27 September · 0 · 2