Tami Entertainment New York

News Entertainment World

Joined: 5 months ago | 0

13 anime nhất định phải xem trong mùa hè năm 2022

Mùa phim hoạt hình mùa hè luôn là thời điểm kỳ lạ trong năm. Nói một cách dí dỏm: các mùa phát trực tuyến anime được chia thành các quý hàng năm, có nghĩa là mặc dù chúng ta đang tiến sâu vào mùa hè, nhưng về mặt kỹ thuật, mùa anime "mùa hè" không bắt đầu cho đến tháng 7 và kết t...

Tami Entertainment 22 July · 0 · 16

Watch Full English ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ (Free) Online streaming At~Home

Watch Full English ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ (Free) Online streaming At~Home 07 secs ago NOW!. Don´t miss!~OFFICIAL-NETFLIX~! Where to Watch Dragon Ball Super: Super Hero On...

Tami Entertainment 20 June · 0 · 141

Games That Contain A Lot Of Adult Elements, Especially 18+

Game development is already so complex. In fact, today's heavyweight games already contain many elements of life that are full of adult scenes. Yup, stories about revenge, elements...

Tami Entertainment 29 April · 0 · 24