salekit io
Follow

salekit io Việt Nam

Joined: 5 months ago | 0 Following   0 Followers | 2

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người mua hàng trở thành khách hàng trung thành, và quảng bá dịch vụ cho bạn. Điều tuyệt vời là những công việc này được thực hiện hoàn toàn tự động. #salekitio #CRM #Emailmarketing #MarketingAutomation Website: https://salekit.io/

Social twitter cua Salekit.io

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung Khi nói về CRM (Customer Relationship Management), hãy tưởng tượng một nền tảng mạnh mẽ có khả...
01 December 2023 ·
0
· 1 · salekit io

Social Facebook của Salekit.io

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. S...
09 November 2023 ·
0
· 2 · salekit io

Salekit.io

LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN ÁP DỤNG CRM VÀO QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCRM có vai trò đặc biệt hữu ích...
19 October 2023 ·
0
· 1 · salekit io