phamtaun (1)

windows server 2020 updates

Windows Server 2022 có gì mới? Cập nhật các phiên bản trên Windows Server 2022.Với hy vọng giải quyết được những mối đe doạ bảo mật và tấn công mạng ngày càng gia tăng. Theo Microsoft, Windows Server 2022 được thiết kế với những tính năng bảo mật mới nhất nhằm hỗ trợ các tổ c...

Văn Tuấn Phạm · 30 May · 142