Đến từ thương hiệu Seiko thuộc top 3 hãng đồng hồ nổi tiếng của Nhật. Với những chàng trai yêu thích phong cách sang trọng thì không nên bỏ qua phiên bản Seiko SSA872J1 mà đồng hồ Galle giới thiệu. Khung viền mạ vàng hồng sang trọng nổi bật trên nền mặt số trắng với cọc số la mã thanh mảnh trẻ trung. Hơn thế, tô điểm bằng thiết kế “Open Heart” nhằm để lộ bộ máy automatic hoạt động ổn định bên trong. Ngoài ra, Seiko SSA872J1 trang bị hệ số chống nước 10 ATM, các chàng yên tâm sử dụng mà không sợ vô nước.

Copyright TechPlanet.today

In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.

Comments (0)

    No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up