Sửa Ghế Massage

Hệ thống túi khí của Ghế Massage thực hiện việc yếu ớt hoặc không sinh hoạt. Ghế massage ko được duy trì, vệ sinh hàng quý, tháng, năm khi sử dụng và ko được bảo quản lí chất lượng sau lúc sử dụng và chứa giữ. Ghế massage của quý khách đang được sử dụng bông dưng hư hỏng không rõ nguyên nhân hoặc ch...
04 October 2022 ·
0
· 28 · Boyle Thorup