Social Facebook của Salekit.io

Social Facebook của Salekit.io
2 min read
09 November 2023

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người mua hàng trở thành khách hàng trung thành, và quảng bá dịch vụ cho bạn. Điều tuyệt vời là những công việc này được thực hiện hoàn toàn tự động.
Theo dõi ngay Soical: https://www.facebook.com/salekit.io1

#salekitio
#CRM
#Emailmarketing
#MarketingAutomation

Social Facebook của Salekit.io

Salekit.io là một sản phẩm của công ty SaleMall, thành viên của iNET Corporaton.

Salekit.io giúp bạn chăm sóc khách hàng tự động, đa kênh:  Email, SMS, Zalo, Chatbot, Webpush, ...

Sản phẩm được ra mắt ngày 1/6/2021. Mục đích là để giúp cho các Doanh nghiệp và Cá nhân kinh doanh online có thể dễ dàng quản lý, duy trì mối quan hệ với các khách hàng, từ đó tăng doanh số.

Salekit.io giúp các doanh nghiệp kinh doanh B2B hoạt động tốt hơn nhờ tính năng warm-up (làm ấm) khách hàng tự động, tự động phân sale chăm sóc, tự động gửi thông báo cho sale khi khách hàng chuyển sang trạng thái Hot (nóng).

Salekit.io phù hợp với mọi mô hình kinh doanh, cho dù bạn kinh doanh trên website, sàn TMĐT, Facebook, TikTok,.. bạn đều phải
* Xây dựng danh sách & nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
* Quản lý danh sách khách hàng đã mua, chăm sóc và upsale

Với sự cầu thị, chúng tôi rất mong muốn nhận được phản hồi và đóng góp ý kiến của bạn trong quá trình sử dụng, để dịch vụ Salekit.io ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy thị trường TMĐT ở Việt Nam phát triển bền vững.

In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
salekit io 2
Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người...
Comments (0)

    No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up