salekitio (3)

Social twitter cua Salekit.io

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung Khi nói về CRM (Customer Relationship Management), hãy tưởng tượng một nền tảng mạnh mẽ có khả năng hợp nhất và tối ưu hóa mọi quy...

salekit io · 01 December 2023 · 1

Social Facebook của Salekit.io

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người mua h&...

salekit io · 09 November 2023 · 2

Salekit.io

LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN ÁP DỤNG CRM VÀO QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCRM có vai trò đặc biệt hữu ích trong các quá trình t&igrave...

salekit io · 19 October 2023 · 1